Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisje Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach podaje informację klubom o karach indywidulanych nałożonych na zawodników, którym kary przechodzą na sezon 2019/2020 w Pucharze Polskim.

Opłaty do uregulowania zgodnie z Regulaminem rozgrywek MZPN na sezon 2019/2020 Puchar Polski , § 5 pkt 7.

Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 50 zł (jeśli kara została orzeczona w Rundzie Wstępnej) lub 100 zł (jeśli kara została orzeczona w Rundzie Okręgowej i Finałowej).

KARY PRZECHODZĄCE NA SEZON 2019/2020

PUCHAR POLSKI

L.p

Nazwisko i Imię

Nazwa Klub

ż/cz

kartka

Data zawodów

Kara finansowa/

dyskwalifikacja

1.

Marcin C

Błyskawica Marcówka

2

29.08.2018

50,00

2.

Dariusz K

Błyskawica Marcówka

2

29.08.2018

50,00

3.

Paweł P

Błyskawica Marcówka

Cz. k

04.08.2018

1 spotkanie

4.

Jakub W

Burza Roczyny

Cz. k

04.08.2018

3 spotkania

5.

Gabriel W

Żarek Barwałd

Cz. k

13.09.2017

3 spotkania

6.

Marek P

Żarek Barwałd

2

29.07.2018

50,00

7.

Grzegorz M

Jubilat Izdebnik

Cz. k

05.08.2017

1 spotkanie

8.

Nikodem G

Leskowiec Rzyki

Cz. k

05.08.2017

3 spotkania

9.

Nikodem G

Leskowiec Rzyki

2

05.08.2017

50,00

10.

Piotr M

Beskid Andrychów

2

26.09.2018

50,00