Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Biuro Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje wszystkie kluby ( seniorskie i młodzieżowe ) o składanie dokumentów licencyjnych na sezon 2019/2020 do biura Podokręgu Wadowice  w nieprzekraczalnym terminie j/n :

IV LIGA I NIŻSZE KASY ROZGRYWKOWE
Dokumenty należy przesyłać w terminie:
a) do 15 maja 2019 r. kluby IV ligi i klasy okręgowej
IV liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2018/2019 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 30 maja 2019 r. pozostałe kluby - w tym samodzielne młodzieżowe
Pozostałe kluby otrzymują licencje na sezon 2019/2020/2021 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne).
Kluby IV ligi zachodniej przesyłają dokumenty na adres MZPN z dopiskiem „LICENCJE”
Do składanych dokumentów należy dołączyć odbiór boiska i dowód opłaty licencyjnej: IV liga na sezon 2019/2020, pozostałe na sezony 2019/2020/2021 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki). Decyzję o czasie trwania ważności odbioru boiska podejmuje Komisja Odbioru.

USTALA WYSOKOŚĆ OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH ZA LICENCJE KLUBOWĄ:

1) dla klubów IV ligi - 300,00 zł,

2) dla klubów klasy okręgowej - 200,00 zł,

3) dla klubów klasy A, B i C - 200,00 zł,

4) dla samodzielnych klubów młodzieżowych - 200,00 zł.

Wysokość opłaty za wydanie licencji klubowej jest wysokością niezależną od okresu na jaki licencja zostanie wydana.

 

UCHWAŁY LICENCYJNE PZPN - DOKUMENTY DO POBRANIA                              

OPŁATY ZA UDZIELENIE LICENCJI KLUBÓW IV I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH  I MŁODZIEŻOWE NALEŻY WPŁACAĆ DO PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE.

* Uchwała nr II/30 z 21 lutego 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia "Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne" oraz Uchwała Zarządu Małopolskiego ZPN nr 4/Z/19 z 27 marca 2019 * Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych TUTAJ

Załącznik nr 1 TUTAJ
Załącznik nr 2 TUTAJ
Załącznik nr 3 TUTAJ
Załącznik nr 4 TUTAJ
Załącznik nr 5 TUTAJ
Załącznik nr 6 TUTAJ
Załącznik nr 7 TUTAJ
Załącznik nr 8 TUTAJ
Załącznik nr 9 TUTAJ
Załącznik nr 10 TUTAJ
Załącznik nr 11 TUTAJ
Załącznik nr 12 TUTAJ
Załącznik nr 13 TUTAJ
Załącznik nr 14 TUTAJ
Załącznik nr 15 TUTAJ
Załącznik nr 16 TUTAJ