Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Drużyny IV ligi otrzymują licencje na jeden sezon 2018/2019 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne). Dokumenty należy przesyłać w terminie do 15 maja 2018 r.

Opłata za uzyskanie licencji 300 zł.

Kluby dokonują wpłaty do Okręgów i Podokręgów, do których przynależą terytorialnie. Kluby przynależne do PPN Kraków wpłacają do MZPN Kraków. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu wpłaty.

Kluby zobowiązane są składać wnioski o przyznanie licencji zgodnie z wytycznymi w uchwałach.
Należy upewnić się u członków Komisji ds. Licencji o przyznaniu licencji przed rozgrywkami.

Kluby z PPN Wieliczka i PPN Kraków składają dokumenty w sekretariacie MZPN Kraków, ul. Solskiego 1.

Pozostałe kluby składają dokumenty w swoich PPN; zostaną odebrane przez członków Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN
Jan Popiołek