Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Chrzanów Informuje, że został ustalony termin i harmonogram gier turnieju finałowego Małopolski Zachodniej o Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w kategoriach U-12 i U-11.


Turniej finałowy na szczeblu Małopolski Zachodniej o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-12 i U-11 odbędzie w dniu 13 stycznia 2018 roku (sobota) od godziny 9:00 na hali MOSiR w Chrzanowie.

W turnieju finałowym wystąpią zwycięzcy turniejów eliminacyjnych Podokręgów: Chrzanów, Oświęcim i Wadowice.

Prosimy wszystkie kluby uczestniczące w turniejach o zapoznanie się z Regulaminem rozgrywek oraz Harmonogramami gier, aby uniknąć dezorganizacji w trakcie trwania zawodów.

Proszę zapoznać się Regulamin, harmonogram gier, listy zgłoszeń