Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że wpłynęło pismo klubu LKS Relaks Wysoka o wycofaniu zespołu z rozgrywek runda wiosna sezon 2018/2019 Klasa Okręgowa seniorów - związku z powyższym zgodnie z regulaminem rozgrywek Komisja Gier dokona weryfikacji spotkań :

4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:

b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników, a drużyny wycofane zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach w tabeli końcowej.

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w związku z tym zostaną dokonane zmiany w terminarzu rozgrywek runda wiosna 2019 Klasa Okręgowa  oraz start runda wiosna został przesuniety na 23/24.03.2019 rok.