Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że poniżej dostępny jest Okólnik nr 15 FIFA równocześnie na stronie dostępne są nowe przepisy gry na sezon 2018/2019.