Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że poniżej dostępne są postanowienia PZPN do przepisów gry 2016/2017, równocześnie na stronie dostępne są nowe przepisy gry na sezon 2016/2017.