Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

KOMUNIKAT Nr 15 / S – M / 2018 z dnia 11.04.2018 roku Komisji Gier i Komisji Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice Komisje Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach zweryfikowały sprawozdania sędziowskie zawodów Klasy A B i C oraz drużyn młodzieżowych z dnia 24.03-31.03.2018 roku