Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisje Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach podaje informację w Komunikacie nr 27/2018 z dnia 1.07.2018 roku, klubom o karach indywidulanych nałożonych na zawodników, którym kary przechodzą na sezon 2018/2019 oraz końcowe tabele sezon 2017/2018 i klasyfikacja FAIR – PLAY za sezon 2017/2018.