Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

PROTOKÓŁ Nr 30/2018 z dnia 22.06.2018 roku z Posiedzenia Komisji Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice Biuro Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach informuje, że poniżej dostępny jest z Komunikat Komisji Gier nr 30/2018 w sprawie pism klubów jakie zostały złożone do Komisji, prosimy kluby o zapoznanie się z treścią komunikatu.