Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisje Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach podaje informację klubom o karach indywidulanych nałożonych na zawodników, którym kary przechodzą na sezon 2019/2020 w Pucharze Polskim.

Opłaty do uregulowania zgodnie z Regulaminem rozgrywek MZPN na sezon 2019/2020 Puchar Polski , § 5 pkt 7.

Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 50 zł (jeśli kara została orzeczona w Rundzie Wstępnej) lub 100 zł (jeśli kara została orzeczona w Rundzie Okręgowej i Finałowej).

KARY PRZECHODZĄCE NA SEZON 2019/2020

PUCHAR POLSKI

L.p

Nazwisko i Imię

Nazwa Klub

ż/cz

kartka

Data zawodów

Kara finansowa/

dyskwalifikacja

1.

Marcin C

Błyskawica Marcówka

2

29.08.2018

50,00

2.

Dariusz K

Błyskawica Marcówka

2

29.08.2018

50,00

3.

Paweł P

Błyskawica Marcówka

Cz. k

04.08.2018

1 spotkanie

4.

Jakub W

Burza Roczyny

Cz. k

04.08.2018

3 spotkania

5.

Gabriel W

Żarek Barwałd

Cz. k

13.09.2017

3 spotkania

6.

Marek P

Żarek Barwałd

2

29.07.2018

50,00

7.

Grzegorz M

Jubilat Izdebnik

Cz. k

05.08.2017

1 spotkanie

8.

Nikodem G

Leskowiec Rzyki

Cz. k

05.08.2017

3 spotkania

9.

Nikodem G

Leskowiec Rzyki

2

05.08.2017

50,00

10.

Piotr M

Beskid Andrychów

2

26.09.2018

50,00

Biuro Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że spotkanie z przedstawicielami kubów Klas A,B i C ( ustalenia terminarz rozgrywek daty spotkań regulaminy ) drużyn seniorskich młodzieżowych sezon 2019/2020 odbędzie się w lokalu Gminny Ośrodek Kultury Tomice w dniu 22.07.2019 roku ( poniedziałek ) godz. 16 00

Z uwagi na ważne tematy ustalenia MZPN w związku z reformą struktur Podokręgów prosimy o sportowe podejście do tego tematu.

Poniżej zamieszczamy Ankietę Klubu proszę o wypełnienie i dostarczenie do biura Podokręgu względnie złożenie na zebraniu.

PZPN informuje, że w nawiązaniu do trwającego procesu reorganizacji rozgrywek ligowych i młodzieżowych kobiet, jak również wdrażanych innych projektów rozwoju piłkarstwa kobiecego, w załączeniu przesyłamy stosowną prezentację w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe Regulaminy Rozgrywek ligowych i młodzieżowych na sezon 2019/2020 zostaną zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu PZPN w dniu 12 lipca br.

W przywołanej prezentacji znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące struktury rozgrywek, zasad awansów i spadków oraz innych istotnych informacji na nadchodzącą edycję rozgrywek.

Biuro Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice podaje składy drużyn młodzieżowych które zgłosiły się do rozgrywek poszczególnych lig Małopolska Zachodnia  na sezon 2019/2020. Lista drużyn może ulec zmianie po ewentualnych zgłoszeniach przez kluby, które wyrażą chęć gry w poszczególnych grupach.

L. p

I Liga Junior Młodszy

I Liga Trampkarze

I Liga Młodziki

  1.  

Leskowiec Rzyki

KS Chełmek

MKS Trzebinia

  1.  

Skawa Wadowice

UKS Libiąż

UKS Libiąż

  1.  

MKS Trzebinia

Fablok Chrzanów

Fablok Chrzanów

  1.  

Hejnał Kęty

Beskid Andrychów

Beskid Andrychów

  1.  

Unia Oświęcim

Lachy Lachowice

Progress Andrychów

  1.  

Triumf Alwernia

LKS Bulowice

Karol Wadowice

  1.  

 

Kalwarianka Kalwaria

Jałowiec Stryszawa

  1.  

 

Triumf Alwernia

Skawa Wadowice

  1.  

 

Soła Oświęcim

Strzelec Budzów

  1.  

 

Iskra Klecza

Naroże Juszczyn

Biuro Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że na stronie dostępne są Komunikaty Komisji Gier i Dyscypliny nr 31 z dnia 01.07.2019 roku jest to komunikat końcowy sezon 2018/2019 kary przechodzące na zawodników końcowa tabela rozgrywek oraz klasyfikacja FAIR – PLAY poszczególnych rozgrywek seniorskich - prosimy kluby o zapoznanie się z w/w komunikatami.