Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

ZARZĄD PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE INFORMUJE, ŻE W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU O GODZ. 17 00 HOTEL BADURA UL. WENECJA 4 W WADOWICACH ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE PODOKRĘGU ZA OKRES 2016 – 2018 ( DWULETNIA KADENCJA ) W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O WYSŁANIE WASZYCH DELEGATÓW NA POWYŻSZE ZEBRANIE. W ZAŁĄCZENIU PRZESYŁAMY INFORMACJE O WASZYM DELEGACIE, KTÓRY UCZESTNICZYŁ W ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM W 2016 ROKU. ZARZĄD PODOKRĘGU PROSI O UCZESTNICTWO WASZYCH DELEGATÓW W TYM ZEBRANIU

Prezes Podokręgu Wadowice

/ -  / Henryk Sochacki