Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice przedstawia informację. W oparciu o UCHWAŁĘ nr IV/79 z dnia 19 kwietnia 2018 roku Zarządu PZPN, przypominamy, że od nowego sezonu 2018/2019 tj. od dnia 1 lipca 2018 roku weszło w życie zwolnienie klubów uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych dziewcząt i chłopców, dotyczące:

  1. zwolnienia z opłat w kategorii:

skrzat, żak, orlik,  młodzik, trampkarz, junior młodszy oraz junior starszy

-wpisowe do rozgrywek,

-potwierdzenia do klubu

-uprawniania do gry

W przypadku uprawnienia zawodnika, który ukończył 15 rok życia do zespołu seniorów, obowiązywać będzie opłata wg klasy rozgrywkowej, do której została zgłoszona drużyna danego klubu,

  1. zwolnienia z opłat w kategorii :

skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz:

- zmiany przynależności klubowej (transfery definitywne, czasowe, zawodnik wolny, po karencji). Opłaty za zmianę przynależności klubowej (transfer definitywny, czasowy, zawodnik wolny, po karencji) w pozostałych kategoriach wiekowych tj. od juniora młodszego do seniora, obowiązują wg aktualnych Uchwał Zarządu MZPN i PZPN w przedmiotowej sprawie.

W przypadku transferu zawodnika kategorii trampkarz, który zostanie uprawniony w tej samej rundzie do zespołu juniora młodszego oraz zawodnika, który ukończył 15 rok życia i zostanie uprawniony w tej samej rundzie do zespołu juniorów, bądź, seniorów, obowiązywać będzie opłata transferowa zgodnie z klasą, do której zostanie uprawniony dany zawodnik,

Pozostałe opłaty we wszystkich kategoriach Wiekowych obowiązują wg aktualnych Uchwał Zarządu MZPN i PZPN.