Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

W miniony piątek, 11 maja br., w Zamku Królewskim w Niepołomicach, Walne Zgromadzenie Statutowe Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podjęło uchwałę o zmianie Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Nowy Statut poparło 97 delegatów, przeciwnego zdania były 2 osoby, natomiast 12 delegatów wstrzymało się od głosu. 

Nowa związkowa konstytucja jest dokumentem spójnym, nowoczesnym, dostosowanym do statutu PZPN. Ponadto znalazły w niej odzwierciedlenie aktualnie obowiązujące w Polsce ustawy: prawo o stowarzyszeniach oraz niektóre inne akty prawne. Równocześnie nowy Statut precyzuje kompetencje jednostek terenowych MZPN oraz zasady powierzania zadań i nadzoru nad tymi jednostkami.