Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Z Głębokim żalem informujemy, że zmarł Edward Gigoń - był jednym z założycieli klubu LKS Naroże Juszczyn w 1946 roku i przez 58 lat pełnił klubie funkcję – prezesa klubu. Edward Gigoń, Honorowy Członek Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zasłużony Honorowy Członek MZPN Krakowie , zmarł w czwartek 8 listopada w wieku 90 lat.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 10.11.2018 tj sobota o godzinie 12.00 w Kościele Parafialnym w Juszczynie.

Cześć jego pamięci

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej

Wadowice