Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w dniu 7 styczeń 2019 roku ( poniedziałek ) o godz. 17 00 w siedzibie Podokręgu ul. Wojtyłów 17 Wadowice odbędzie się spotkanie organizacyjne kandydatów, którzy zgłosili się na kurs sędziów piłki nożnej. 

Kolegium Sędziów zaprasza również osoby, które chcą wziąć udział w tym kursie są jeszcze wolne miejsca – zapraszamy.