Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że wpłynęło pismo klubu LKS Bulowice o wycofaniu zespołu z rozgrywek runda wiosna sezon 2018/2019 I Liga Juniorów Starszych Małopolska Zachodnia - związku z powyższym zgodnie z regulaminem rozgrywek Komisja Gier dokona weryfikacji spotkań :

4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:

a. w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny, Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w związku z tym że LKS Bulowice nie rozegrał w rundzie jesiennej 50% spotkań anuluje się wszystkie wyniki tego zespołu drużyna zostanie wycofana z rozgrywek - kartki ż.k i cz.k otrzymane przez zawodników w tych spotkaniach liczą się w dalszych rozgrywkach