Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej informuje, że wpłynęło pismo klubu LKS Orzeł Ryczów o wycofaniu z rozgrywek runda wiosna 2018 zespołu II Liga Młodzika gr. 3

§ 15

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania rozgrywek mistrzowskich zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe.

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań mistrzowskich, zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych wycofana z dalszych rozgrywek i od następnego sezonu przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu na ilość zdobytych punktów.

3. Zawody weryfikuje organ prowadzący dane rozgrywki.

4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:

a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny,

b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników, a drużyny wycofane zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach w tabeli końcowej.

Drużyna LKS Orzeł Ryczów w rundzie jesiennej rozegrała 50 % spotkań, więc wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny będą utrzymane, a pozostałe spotkania przyznane jako walkower.