Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Stanowisko Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice w związku z informacjami publikowanymi przez środki masowego przekazu dotyczące korupcji w piłce nożnej na terenie działalności Podokręgu - Zarząd Podokręgu Wadowice zamieszcza oświadczenie.

OŚWIADCZENIE

ZARZĄDU PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ

WADOWICE

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach z uwagi na fakt przedstawienia zarzutów trzem osobom pełniącym funkcje sędziów piłkarskich działających z upoważnienia Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice, dotyczące przyjęcia w związku z prowadzonymi meczami piłki nożnej korzyści majątkowej, lub obietnicy korzyści w zamian za nieuczciwe zachowanie mogące mieć wpływ na wynik oraz przebieg tych  zawodów tj. przestępstwo art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku, oraz przedstawienia zarzutów trzem działaczom sportowym udzielenia sędziom piłkarskim korzyści majątkowej lub jej obietnicy w zamian za nieuczciwe zachowanie dotyczące przebiegu zawodów sportowych mogące mieć wpływ na ich wynik tj. przestępstwo art. 46 ust. 2 Ustawy o Sporcie jednoznacznie odcina się i potępia wszelkie przejawy zachowań patologicznych występujących w rozgrywkach prowadzonych pod patronatem Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach.

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice zapewnia o transparentności i uczciwości rozgrywek  prowadzonych pod egidą Naszego Podokręgu, jednocześnie zaręcza, iż podjęte zostały wszelkie możliwe środki organów wewnętrznych Związku, w celu wyjaśnienia sprawy, a sprawcy wszelkich udowodnionych przypadków nielegalnego, niemoralnego lub nieuczciwego działania które skutkowało by umyślnym zniekształceniem rezultatów rywalizacji sportowej w celu osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści majątkowej bądź osobistej,  wywodzący się z środowiska zawodników, trenerów, sędziów piłkarskich i oraz działaczy sportowych, będą bezwzględnie pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. W tym cel wysłane zostało już  stosowne pismo do Krakowskiej Prokuratury, z prośbą o doprecyzowanie podejrzeń, oraz wskazanie zamieszanych osób dla celów związkowych.

Mając na uwadze dobro sportu oraz lokalnej społeczności piłkarskiej, w myśl pierwszorzędnej zasady domniemania niewinności, Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice stanowczo przestrzega przed wyciąganiem pochopnych wniosków w związku z zaistniałą sytuacja i publicznym pomawianiu kogokolwiek przed jednoznacznym i bezapelacyjnym przypisaniu winy.

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice