Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że rozgrywki I Ligi Juniorów Młodszych Małopolska Zachodnia, I Ligi Trampkarzy Małopolska Zachodnia  oraz I Ligi Młodzików Małopolska Zachodnia są w rundzie wiosennej 2018 NOWYMI ligami.

W związku z powyższym informujemy, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy (Podokręg ), a następnie UPRAWNIENI do gry w systemie Extranet przez organ prowadzący rozgrywki.