Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w dniu 17 lutego 2018 roku o godz. 10 00 w hotelu Badura w Wadowicach, ul. Wenecja 4 odbędzie się jak co roku Zebranie Sprawozdawcze -  Kolegium Sędziów Wadowice za rok 2017. Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa.