Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w dnia 9 04 2019 roku ( wtorek ) o godzinie 17:00 odbędziesię drugi egzamin kondycyjny sędziów zapraszam wszystkich nieobecnych na pierwszym terminie oraz przypomina o konieczności posiadania aktualnej karty zdrowia