Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice zaprasza na spotkanie przedstawicieli klubów wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez Komisję Gier Podokręgu Wadowice w dniu 18.03.2019 roku ( poniedziałek ) o godz. 17 00 – spotkanie te odbędzie się sala Gminny Ośrodek Kultury w Tomicach ( przy szkole ul. Dworska ) tematem spotkania będą sprawy organizacyjne rozgrywek runda wiosna 2019 oraz zmiany dokonane przez PZPN – bardzo prosimy o przybycie Waszych przedstawicieli klubów.