Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Biuro Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że na stronie dostępne są Komunikaty Komisji Gier i Dyscypliny nr 15 i 16 z dnia 23.11.2018 oraz 30.11.2018 roku dotyczące zweryfikowane tabele wszystkich klas rozgrywkowych runda jesień 2018 rok oraz kar indywidualnych nałożonych na zawodników, którym przechodzą na II rundę wiosna 2019 rok i podajemy  również planowane terminy rozpoczęcia rozgrywek wiosennych - prosimy kluby o zapoznanie się z w/w komunikatami.