Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Biuro Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że na stronie dostępne są Komunikaty Komisji Gier i Dyscypliny nr 21 z dnia 18.04.2019 roku z rozegranych zawodów z dnia 13/14.04.2019 roku dotyczące nałożonych kar na kluby i zawodników oraz informacji bieżących - prosimy kluby o zapoznanie się z w/w komunikatami.