Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 roku o godz. 16 30 ( środa ) w siedzibie Podokręgu Wadowice odbędzie się spotkanie kandydatów na kurs sędziowski zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym kursem

Dokumenty niezbędne przy zapisie na kurs:
- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata);
- odręczne podanie o zakwalifikowanie na kurs;
- ankieta kandydata;
- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania (nie musi być lekarz sportowy);
- oświadczenie o niekaralności;
- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej;

Wymagania:
- wiek od 16 do 40 lat;
- zamieszkanie powiat wadowicki i suski

KURS JEST BEZPŁATNY.