Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Szkoleniowa Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice przedstawia informację, że szkolenie trenerów w szczególności drużyn młodzieżowych z powiatu wadowickiego i zaprasza - Szanowni Trenerzy. Informujemy, iż bezpłatne szkolenie nr 2 dla trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego w powiecie wadowickim,  prowadzone przez trenerów Mobilnej AMO odbędzie się 15.06.2018r w Wadowicach :

Plan:

Część teoretyczna dla trenerów i nauczycieli wf o godz: 15:00 salka audiowizualna- Skawa Wadowice ul. Błonie 2, 34-100 Wadowice

Część praktyczna -trening pokazowy U11 o godz: 16:00-17:00

Gra selekcyjna dla wyselekcjonowanych zawodników ( z treningu pokazowego) U11: 17:05-17:35

Gra selekcyjna dla wyselekcjonowanych zawodników U 13:  17:40-18:10

Krystian Pać