Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

PROTOKÓŁ Nr 1/2018 Puchar Polski z zawodów dnia 21.07.2018 - 05.08.2018 roku z Posiedzenia Komisji Dyscypliny w dniu 10.08.2018 roku Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice Komisja Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice podaje informację o nałożonych karach indywidualnych na zawodników - odsunięcia od zawodów na okres zawieszenia oraz karach finansowych nałożonych na kluby