Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Szkoleniowa Małopolska Zachodnia informuję, że egzamin końcowy Klasy Okręgowej w sezonie 2016/2017 odbędzie się w dniu 13.06.2017 o godzinie 17:00 w Zatorze. Zbiórka o godzinie 16:45. W pierwszej kolejności egzamin pisemny (30 pytań - 30 minut), w drugiej egzamin kondycyjny (sprint 6x40 metrów - 6,1sekundy i bieg długi 15sek bieg/20 sek chód).