Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że na stronie dostępny jest poniżej Okólnik International Board  numer 7 doprecyzowujący i dopełniający kwestie zmian w Przepisach Gry. Z prośbą o przekazanie go sędziom i obserwatorom wszystkich klas, do stosowania od rundy wiosennej 2017.

Cieszyć może fakt, że korekta Przepisów Gry 2016/17 została pozytywnie odebrana. Zatwierdzono przekazanie na AGM wprowadzenie niewielkiej liczby zmian w Przepisach 2017/18. W nawiązaniu do próśb płynących ze związków narodowych zamieszczono dodatkowe objaśnienia Przepisów, zwłaszcza dla ułatwienia tłumaczenia – najważniejsze z tych zmian wyszczególnione są poniżej.

Uzgodniono, że w związku z wprowadzeniem właściwie wszystkich głównych korekt Przepisów, IFAB stoi na stanowisku, że dalsze zmiany w Przepisach będą się koncentrować na trzech ważnych obszarach:

♦ Kwestie fair play i uczciwości

♦ Wszechstronność

♦ Rozwój technologii

Więcej informacji czytaj kliknij poniżej