Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001
zebranie_sprawozdawcze

PROTOKÓŁ Nr 1/2017 Puchar Polski i rozgrywek seniorskich z dnia 18.08.2017 z Posiedzenia Komisji Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice Komisja Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice podaje informację o nałożonych karach indywidualnych na zawodników - odsunięcia od zawodów na okres zawieszenia oraz karach finansowych nałożonych na kluby