Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

PROTOKÓŁ Nr 7/2017 z dnia 29.09.2017 roku z Posiedzenia Komisji Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice, Biuro Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach informuje, że poniżej dostępny jest z Komunikat Komisji Dyscypliny nr 7/2017 z posiedzenia Komisji Dyscypliny z dnia 29.09.2017 roku o nałożonych karach dyscyplinarnych nałożonych na kluby i zawodników, prosimy kluby o zapoznanie się z treścią komunikatu.