Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

KOMUNIKAT Nr 5 / S – M / 2017 z dnia 12.10.2017 roku Komisji Gier i Komisji Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice Komisje Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach zweryfikowały sprawozdania sędziowskie zawodów Klasy A B i C oraz drużyn młodzieżowych z dnia 28.09 – 05.10.2017 roku