Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że  nierozegrane spotkania z uwagi na złe warunki atmosferyczne z dnia 17.09.2017  klas A, B i C seniorów  należy rozegrać w dniu 29.09.2017 o godz. 16 00 – zestaw gier poniżej :

Klasa A

Dąb Tomice

Olimpia Chocznia

27.09.2017

16 00

Klasa A

Leskowiec Rzyki

Burza Roczyny

27.09.2017

16 00

Klasa A

Strzelec Budzów

Relaks Wysoka

27.09.2017

16 00

Klasa B

Żuraw Krzeszów

Leńcze

27.09.2017

16 00

Klasa B

Halniak Targanice

Amator Babica

27.09.2017

16 00

Klasa B

Przełęcz Kossowa

Gród Grodzisko

27.09.2017

16 00

Klasa C

Gronie Zagórnik

Orzeł II Wieprz

27.09.2017

16 00