Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Biuro Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że w dniu 24.03.2018 roku ( sobota ) o godz. 9 00 – 13 00  w siedzibie Podokręgu odbędzie się szkolenie w zakresie Opieki Medycznej na zawodach zakończone uzyskaniem certyfikatu, który to upoważnia osobę przeszkoloną na sprawowanie opieki medycznej na zawodach piłkarskich. Wszystkich zainteresowanych z terenu działalność Podokręgu Wadowice prosimy o zgłoszenia się drogą e-mail z podaniem nazwiska i imienia, klub oraz pesel do dnia 20.03.2018 roku włącznie - koszt kursu wynosi 50 złotych płatne w dniu szkolenia.